Jäsenyyttä koskevissa asioissa, kuten partion aloittamisessa tai lopettamisessa, voit olla yhteydessä ohjelmajohtajaan.

Mukaan partioon pääset täyttämällä jäsenhakemuksen osoitteessa https://www.partio.fi/lippukunta/kupittaan-henrikinpojat/. Ennen partion jäseneksi liittymistä, voi toimintaan käydä tutustumassa kolme kertaa.

Kaikkien lippukunnan toiminnassa mukana olevien on oltava partion ja Meripartiolippukunta Kupittaan Henrikinpojat ry:n jäseniä. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että partion jäsenmaksu on maksettu ja partiolaisella on voimassa oleva jäsenkortti. Partion jäsenmaksuun sisältyy Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n, Lounais-Suomen partiopiiri ry:n ja Meripartiolippukunta Kupittaan Henrikinpojat jäsenmaksu. Jäsenmaksutuloilla mahdollistetaan partiotoiminta ja sen kehittäminen. Jäsenmaksuun sisältyy partiotoiminnassa voimassa oleva, toissijainen partiovakuutus, josta voit lukea lisää osoitteessa: https://www.partio.fi/partiolaiselle/jasenpalvelut/partiovakuutus/

Partion jäsenmaksuvapautus voidaan myöntää taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein. Jäsenmaksuvapautus on suunnattu ensisijaisesti alaikäisille. Jäsenmaksuvapautuksella halutaan varmistaa myös vähävaraisten perheiden lasten mahdollisuus harrastaa partiota Jäsenmaksuvapautus haetaan Lounais-Suomen partiopiirin sivuilla olevalla lomakkella. Lisätietoja: https://lounaissuomi.partio.fi/partiolaiselle/jasenmaksu/

Kaikki lippukunnan jäsentiedot ovat Suomen Partiolaisten jäsenrekisterissä Kuksassa osoitteessa http://kuksa.partio.fi.

Jäseneksi ilmoittautuminen

Jäsenhakemuksen voi täyttää osoitteessa https://www.partio.fi/lippukunta/kupittaan-henrikinpojat/

Syksyllä aloittavien uusien partiolaisten tiedot kerätään keskitetysti ja tiedot tallennetaan SP:n jäsenrekisteriin. Uudet partiolaiset ovat jäseniä heti, vaikka jäsenmaksukirjeen ja sen jälkeen jäsenkortin saapuminen voi kestää.

Muut jäseneksi ilmoittautumiset tulee tehdä KHP:n jäsenrekisterinhoitajalle. Kesken toimintavuoden mukaan tulevat kaverit ovat toki erittäin tervetulleita mukaan toimintaan, mutta heidänkin tietonsa on muistettava ilmoittaa!

Jäsenrekisteriin tarvitaan seuraavat tiedot (alle 18-vuotiailta myös huoltajien yhteystiedot):

suku- ja etunimi
katuosoite, postinumero ja -toimipaikka
syntymäaika (päivä, kuukausi, vuosi; ei henkilötunnusta)
puhelinnumerot
sähköpostiosoite

Tietojen muutokset

Jos jäsenen tiedot muuttuvat, muutokset tulee ilmoittaa KHP:n jäsenrekisterinhoitajalle (yhteystiedot). Vaihtoehtoisesti tiedot voi päivittää itse jäsenrekisteriin. Seikkaperäiset ohjeet tähän löytyvät SP:n sivuilta.

Jäsenkortti

Vuodesta 2015 alkaen jäsenille ei enää postiteta jäsenkorttia, vaan sen voi itse tulostaa tai ladata kännykkään jäsenrekisteristä. Lisätietoja jäsenkortista löytyy täältä. Jäsenkorttia ei tarvitse lippukunnan toimintaan osallistumiseen, mutta jotkin jäsenedut saa vain kortin esittämällä.

Partion lopettaminen, lippukunnan vaihtaminen tms.

Jos partioharrastus syystä tai toisesta loppuu kokokaan eikä seuraavan vuoden jäsenmaksukirjettä  haluta saada postissa kotiin, tulee lopettamisesta ilmoittaa lippukunnan jäsenrekisterinhoitajalle tai SP:hen. Jos haluaa edelleen maksaa jäsenmaksun mutta ei osallistu enää aktiivisesti toimintaan tästä voi ilmoittaa lähimmille johtajille.

Jos jäsen siirtyy Kupittaan Henrikinpojista toiseen lippukuntaan, tulee uuden lippukunnan jäsenrekisterin hoitajalle kertoa siirrosta. Jos haluaa jatkaa KHP:n jäsenenä, mutta toimia myös toisessa lippukunnassa – tai toisin päin – voi SP:stä pyytää, että omiin tietoihin lisätään toinen lippukunta.