Lisätietoja tietosuojasta Suomen Partiolaisten sivuilla: www.partio.fi/tietosuoja.

Henkilötietojen käsittelyilmoitus

Henkilötietojen käsittelyä koskeva informointiasiakirjamalli ja esimerkkipohja yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 art. 13. ja 14. mukaisesti.

Seloste käsittelytoimista (art. 20 mukaisesti) tulee tehdä erikseen.

1 Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä on Meripartiolippukunta Kupittaan Henrikinpojat ry (y-tunnus 1717660-0) (jäljempänä ”me”).

Yhteyshenkilö: Jäsenrekisterinhoitaja
www.kupittaanhenrikinpojat.fi
jasenrekisteri@kupittaanhenrikinpojat.fi

2 Henkilötietojen käsittely

Käsittelemme sinulta saamiamme tietoja, jotka olet antanut meille liittyessäsi jäseneksemme tai jäsenen huoltajana tai päivittäessäsi edellä mainittuja tietoja taikka ilmoittautuessasi tapahtumaamme tai osallistumalla tapahtumaamme taikka jos olet antanut tietosi muulle partioyhteisölle yhteistyössä järjestettävän tapahtuman yhteydessä tai muutoin esimerkiksi laskutuksen yhteydessä.

Käsittelemme henkilötietojasi partiotoiminnan järjestämiseksi ja mahdollistamiseksi ja s/y Henrikan ja s/y Helvin purjehdusten järjestämiseksi. Lisäksi käsittelemme henkilötietoja lakisääteisten velvollisuuksiemme täyttämiseksi.

Käsittelemme henkilötietojasi perustuen

  • käsittelylle nimenomaisesti antamaasi suostumukseen (esimerkiksi valokuvausluvat)
  • käsittelyn tarpeellisuuteen lakisääteisen velvollisuuden noudattamiseksi (esimerkiksi kirjanpitolaki)
  • käsittelyn tarpeellisuuteen toteuttaaksemme oikeutettuja etuja, jotka liittyvät sinun ja meidän (taikka yhteistyöpartiolippukunnan kuten Henrikin Tapulitytöt ry:n, Lounais-Suomen partiopiiri ry:n tai Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n) väliseen merkitykselliseen suhteeseen, kun osallistut partiotoimintaan ja sen tuottamiseen.

3 Tietojen vastaanottajat

Tietosi voidaan tarvittaessa toimittaa viranomaisille ja muille partiotoimijoille, kuten Suomen Partiolaisille, Lounais-Suomen partiopiirille ja Henrikin Tapulitytöille.

Voimme käyttää henkilötietojesi käsittelyssä palveluntarjoajia, joilla voi olla pääsy henkilötietoihisi EU-/ETA-alueen ulkopuolelta. Huolehdimme siirtojen asianmukaisesta ja lainmukaisesta toteuttamisesta henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Siirrämme kaikissa tilanteissa henkilötietojasi EU-/ETA-alueen ulkopuolelle ainoastaan jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella:

  • Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso;
  • olemme toteuttaneet asianmukaiset suojatoimet henkilötietojesi siirtämiseksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita. Sinulla on tällöin oikeus saada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla meihin yhteyttä; tai
  • olet antanut nimenomaisen suostumuksesi henkilötietojesi siirtämiselle, tai henkilötietojesi siirtämiselle EU-/ETA-alueen ulkopuolelle on olemassa muu lainmukainen peruste, kuten Yhdysvaltojen osalta Euroopan komission hyväksymä Privacy Shield-järjestely.

4 Tietojen säilytysaika

Säilytämme tietojasi niin kauan, kuin se on edellä kuvattuihin käsittelytarkoituksiin tarpeen. Henkilötietoja voidaan, joko kokonaan tai osittain, säilyttää tätä pidemmän ajan, mikäli meillä on säilyttämiseen laissa, kuten kirjanpitolaissa, säädetty peruste tai mikäli henkilötietojen pidemmälle säilyttämiselle on jokin muu oikeutettu peruste. Tällaisissa tapauksissa henkilötietosi tuhotaan ilman aiheetonta viivytystä heti, kun tietojen säilyttämiselle ei ole enää tarvetta.

Arvioimme henkilötietojesi tarpeellisuutta ja täsmällisyyttä edellä kuvattuihin tarkoituksiin säännöllisesti.

5 Oikeutesi rekisteröitynä

Sinulla on oikeus pyytää:

  • pääsyä henkilötietoihisi sekä vaatia itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista;
  • henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tällaista käsittelyä; ja
  • saada meille toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Kun henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi, milloin tahansa. Huomioithan, että tämä ei vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Voit käyttää yllämainittuja oikeuksiasi ottamalla yhteyttä kohdassa 1 mainittuihin yhteystietoihin.

Mikäli katsot tietosuojalainsäädännön mukaisten oikeuksiesi tulleen loukatuiksi, voit tehdä asiasta valituksen valvontaviranomaiselle (tietosuojavirastolle).

Laadittu 23.5.2018, päivitetty 23.5.2018.