Uusi vuosi toi tullessaan henkilömuutoksia lippukunnan johdossa. Lippukunnanjohtajan pesti jaettiin pienempiin osiin. Nyt ikäkausistatoiminnasta vastaa ohjelmajohtaja ja pestiasioista pestijohtaja.

Lippukunnanjohtajan pesti oli aiemmin laaja ja sisälsi vastuun kaikesta lippukunnan partiotoiminnasta. Syksyn aikana Kupittaan Henrikinpoikien johtajisto, ottaen huomioon Suomen Partiolaisissa kehitetyn uuden partiolippukunnan johtamismallin, päätti siirtyä tänä vuonna uuteen järjestelmään, jossa johtovastuu on jaettu aiempaa useammalle. Uudistus myös mahdollistaa sen, että kaikkiin partiotoiminnan osa-alueisiin pystytään kiinnittämään aiempaa paremaa huomiota.

Lippukunnanjohtaja vastaa jatkossa johtajaneuvoston kokouksista, resursseista, yhteistyökumppaneista, tiloista ja viestinnästä. Uudistetussa pestissä lippukunnanjohtajana jatkaa Pauli Engblom.

Vastuu Partiokasvatuksesta eli käytännössä viikkotoiminnasta ja ikäkausien tapahtumista siirtyy ohjelmajohtajalle. Ohjelmajohtajana toimii Viivi Sydänlammi. Viivi on jatkossa myös ensisijainen kontakti huoltajien ja lippukunnan välillä, jos esillä olevasta asiasta halutaan keskustella muun kuin oman ryhmän johtajan kanssa.

Pesteihin liittyvät asiat, kuten uudet vapaaehtoiset, pestien vaatima koulutus, lippukunnan vapaaehtois- ja johtajaresurssit ja pesteissä viihtyminen, siirtyvät pestijohtajan vastuulle. Pestijohtajana toimii Lasse Lipsanen.

Partiotoiminnan trion täydentää aluksen päällikkö. Aluksen päällikkönä on Akseli Silfver.

Yhdessä pestijohtaja, aluksen päällikkö, lippukunnanjohtaja ja ohjelmajohtaja muodostavat, pestien alkukirjaimista lyhennettynä, lippukunnan operatiivista toiminnan johtoryhmän eli niin kutsutun PALO-kvartetin.

Kaikki lippukunnan yhteystiedot löytyvät Yhteystiedot-sivulta.