Kupittaan Henrikinpoikien hallitus on päättänyt kokouksessaan 8.5.2020 seuraavaa liittyen kesän 2020 tapahtumiin:

S/y Henrikan purjehdustoiminta voidaan aloittaa kesäkuussa ilta- ja päiväpurjehdusten osalta, kunhan aluksella noudatetaan ennalta sovittuja hygieniatoimenpiteitä sekä osallistujamäärä on rajattu 15 henkilöön.

Myös muita tapahtumia voidaan järjestää, kunhan niiden henkilömäärä on rajattu kokoontumisrajoitusten mukaiseen maksimihenkilömäärään, niissä noudatetaan ennalta sovittuja hygieniatoimenpiteitä sekä huolehditaan sopivista turvaväleistä.

Päätös perustuu Suomen Partiolaisten uuteen ohjeistukseen, jonka perusteella kasvokkain tapahtuva partiotoiminta voi käynnistyä vähitellen. Lisää tietoa päätöksestä: https://www.partio.fi/ajankohtaista/kasvokkain-tapahtuva-partiotoiminta-voi-kaynnistya-vahitellen-ohjeet-kesan-partiotoimintaan/

Lippukunnan hallitus tarkastelee tilannetta uudelleen kesäkuun puolessa välissä.